เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UBS

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย หลักสูตรตอบโจทย์นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย หลักสูตรตอบโจทย์นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย: Developer DAS | 30 June 2022

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย ส่งมอบการเรียนการสอนเชิงประยุกต์จากงานวิจัยและประสบการณ์การปฏิบัติจริงระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  เพื่อสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

นางสาวนาซีรา มะเระ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “ ด้วยความที่เรียนโรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดยะลาควบคู่กับสามัญตั้งแต่เรียนระดับชั้นมัธยม ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนก็จะเป็นคนศาสนาอิสลามเท่านั้น พอมาเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเป็นอีกสังคมหนึ่งที่มีความหลากหลายของศาสนา ซึ่งทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการเข้าสังคมมากขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานจริงหลายด้านที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้เปิดโลกมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ได้เกรดเฉลี่ย 3.95 รู้สึกว่าหลักสูตรตอบโจทย์ในการเรียนมาก บางวิชาที่สอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือธุรกิจต้องเริ่มจากตรงไหน ต้องทำอะไรบ้าง ส่วนตัวรู้สึกว่าในมุมมองของศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆกับธุรกิจ จะพบจุดที่ไม่เหมือนกัน พอได้มาลองเรียนทำให้รู้มุมมองด้านต่างๆมากขึ้น สามารถนำความรู้ทางธุรกิจมาปรับใช้ได้จริง ที่สำคัญยังคงอยู่ในพื้นฐานของศาสนาตัวเองได้ดี  หลังจากนี้มีการวางแผนเปิดธุรกิจของตัวเองและธุรกิจของครอบครัวที่ต้องการต่อยอด เพราะอยากขยายธุรกิจของครอบครัวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

นางสาวซูฟีนา เจะเตะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “จบจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ส่วนตัวคิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทันสมัย มีเครือข่ายหอการค้าและธุรกิจทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพราะเราสามารถสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจกับเพื่อนต่างศาสนาได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ทำให้เป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น  ซึ่งเรียนที่คณะบริหารธุรกิจได้เกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย 3.76 มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงปฎิบัติจริงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษาโดยตรง หลังจากนี้วางแผนต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ซึ่งตอนนี้ที่บ้านจะบริหารธุรกิจจากประสบการณ์ตรง หลังจากเรียนจบจะนำความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยกลับไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจครอบครัวให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจของครอบครัว”

ติดต่อสอบถาม สมัครเรียน

บทความอื่น ๆ